Сторінка медичної служби

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
  
 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И "Про захист населення від інфекційних хвороб"

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих  закладах.

         Прийом дітей  до  виховних,  навчальних,  оздоровчих та інших дитячих закладів  проводиться  за  наявності  відповідної  довідки закладу  охорони  здоров'я,  в якому дитина перебуває під медичним наглядом.  Довідка видається на підставі  даних  медичного  огляду дитини,  якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі,  а також якщо їй проведено  профілактичні  щеплення згідно  з  календарем  щеплень  і  вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

          Дітям, які  не  отримали  профілактичних  щеплень  згідно   з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

         У разі якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

        Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому   їх   до   дитячих   закладів  установлюються  спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  з   питань охорони здоров'я.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
3