Сторінка керівника гуртка

 
 

                          

 
Керівник гуртка "WE LEARN ENGLISH"(англійська мова)
                                          Сущенко Катерина Сергіівна

 

 

 
У сучасному світі знання іноземної мови - це великий плюс.

     На сьогодні батьки починають все частіше навчати дітей іноземній мові з раннього віку (з трьох років). Нерідко вони ставлять питання про те, як же необхідно навчати дітей раннього віку іноземній мові.Мабуть, слід розпочати із загальнішого питання: яким чином навчають дітей раннього віку? Ви напевно чули про те, що для маленьких дітей найефективнішим методом навчання є гра, і це дійсно так. Діти дошкільного віку краще всього засвоюють нову інформацію саме в процесі гри, коли відсутня яка-небудь напруга.

     Наведемо приклад: для того, щоб поліпшити математичні навички і навички по читанню, дитині необхідно мати чітке уявлення про причинно-наслідкові стосунки. Для того, щоб навчитися розуміти суть оповідань, дитина повинна усвідомити, що одно подія неодмінно змінює (ініціює) інше. Для того, щоб зрозуміти концепцію математики, приміром, складання, дитина повинна зрозуміти, що сума, отримана при складанні, має бути неодмінно більше кожної окремої цифри, що складається. Більшість дітей до п'яти років не мають чіткого уявлення про те, що «якщо зараз відбувається те-то і те-то, отже, далі станеться те-то і те-то». Саме тому в навчанні дітей до 5 років слід використовувати всілякі предмети, якими дитина б могла маніпулювати.

     Дуже важливо також відмітити той факт, що діти до 5 років засвоюють нову інформацію в процесі взаємодії з іншими, особливо, з дорослими. Звідси витікає, що самостійне навчання дитини (перегляд пізнавальних програм по телебаченню, прослуховування касети з вимовою іноземних слів або перегляд диска з програмою самонавчання іноземній мові на комп'ютері) менш ефективні, чим вивчення іноземного через реальне спілкування або гру разом з дорослими. Ніякі комп'ютерні програми по самостійному вивченню іноземної мови без допомоги з боку батьків, які можуть поділитися своїм практичним досвідом, допомогти правильно закріпити вимову слів, запам'ятати їх значення (шляхом повторення), не принесуть значних результатів.
      Розпочніть вивчення іноземної мови з того, що просто вказуйте на предмети, що оточують дитину, і називайте їх на іноземній мові, повторюючи назву на іноземному кілька разів. Постарайтеся спочатку називати предмети на рідній мові, а потім на іноземному і навпаки. Цей метод вивчення слів Ви можете застосовувати і під час прогулянки з дитиною по парку, і під час його гри в пісочниці, і під час годування. Коли Ваша дитина вивчить певний набір слів, пробуйте вже учити окремі фрази з 2-3 слів. Для закріплення правильної вимови слів не перешкодять і аудіокасети, проте і в даному випадку намагайтеся прослуховувати їх разом з дитиною і разом з ним повторювати вимову. Припадуть дуже до речі невеликі вірші і короткі пісеньки для вивчення фраз і закріплення вимови, оскільки вони завдяки римі краще запам'ятовуються, чим окремі слова.В ході навчання можна також використовувати словник з ілюстраціями. В даному випадку ви можете показувати на предмет, називати його на іноземній мові і говорити про цей предмет (вводячи нові слова на іноземному, пов'язані з цим предметом : приміром, ось це м'яч (ball), він синього кольору, синій на англійському звучить так-то і так-то).Ви поступово можете також почати коментувати прості дії дитини на іноземній мові, повторюючи їх кілька разів (приміром, Катя зараз їсть, малює, грає з лялькою і так далі).Пріоритетні напрямки гуртка “ We learn English” на 2014-2015 навчальний рік
 Пояснювальна записка.
Навчальна програма для гуртка англійської мови «We learn English»
Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчання.
Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність "застиглої" системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування і т.д. сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед вихователем. Пріоритетними є творчі завдання, які вони виконують в ігровій формі, що сприяє становленню їх здібностей і створює сприятливий психологічний клімат. Граючи, діти легко засвоюють складні поняття, і вивчення іноземної мови перетворюється на захоплююче заняття. Якщо для досягнення успіху в грі дитині потрібно зробити якусь мовну дію, то вона освоюється майже без зусиль.
Раннє навчання іноземної мови сприяє міцному і вільному практичному володінню нею, несе в собі великий інтелектуальний, моральний потенціал. Існує прислів'я: "Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина".
Пріоритетним є виховний і розвиваючий аспект навчання предмету. Іноземна мова вводить дітей у світ іншої культури, орієнтує їх на формування навички та вміння самостійно вирішувати найпростіші комунікативно-пізнавальні завдання в процесі говоріння, читання та письма, формує такі якості особистості, як ініціативність, вміння працювати в колективі, вміння захищати свою точку зору і стійкий інтерес до вивчення предмета.
Розвиваючий аспект навчання передбачає розвиток мовних і розумових здібностей дітей. Вивчення іноземної мови на ранніх етапах сприяє формуванню комунікативної властивості особистості, уваги і запам'ятовування, лінгвістичної спостережливості, самостійності, планування мови, самоконтролю.
Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.
Особливістю даної програми є широке використання ігор для навчання іноземній мові. Кожне заняття будується як заняття спілкування, максимально наближений до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль.
При складанні даної програми були враховані вікові особливості учнів, а також збільшення зайнятості дітей у вільний час, розвиток особистості, рання професійна орієнтація.
Я пропоную залучати дітей до проектної роботи, яка завжди носить творчий характер.
 

Форми роботи гуртка:
- Ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні);
- Конкурси;
- Вікторини ;
- Урочні заняття,
- Контрольні заняття.
Мета гуртка англійської мови “We learn English”:
Практична:
оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні;
уміння розуміти пісенний та поетичний матеріал;
уміння виконувати проектні роботи, творчі завдання, складати та розгадувати ребуси та кросворди;
оволодіння системою знань про культуру та традиції англомовних країн.
Освітня:
формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;
формування особистості через залучення до культури і побуту іншого народу, через виховання доброзичливого, поважного ставлення до всіх людей, незалежно від мови, якою вони говорять, через вироблення норм поведінки в суспільстві;
формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві, залучення вихованців до діалогу культур.
Виховна:
виховання культури спілкування;
розширення світогляду;
виховання естетичного сприйняття пісенно-поетичного матеріалу;
виховання толерантного ставлення до інших культур,
розвиток позитивних якостей;
розвиток творчого рівня вихованців, артистизму.
Програма складається з 5 розділів:
Я і моя сім’я.
Світ навколо нас.
Мій дім-моя фортеця.
Про смаки не сперечаються.
Будь щасливим та здоровим!
Програма розрахована на один рік навчання, складається з початкового та основного рівнів. Об’єм програми - 4 години на тиждень, 144 години на рік. Рівень володіння англійською мовою наприкінці навчання в гуртку відповідає рівню Elementary згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Програма відповідає вимогам чинної програми з іноземнихмов.

Прогнозовані результати:
Вихованці повинні знати:
Щоденні формули: ввічливості, привітання, звертання, вітання, запрошення, згоди, відмови, співчуття, компліменти, прохання та ін.
Необхідний лексичний та граматичний матеріал для повноцінного спілкування англійською.
Вихованці повинні уміти:
Використовувати щоденні формули спілкування.
Ставити елементарні запитання, відповідати на запитання опонента, вести коротку бесіду ( використовувати діалогічну та монологічну мову), розуміти та передавати інформацію.
Розуміти опонента, сприймати та розуміти пісенний, поетичний, драматичний матеріал.
Грати в лексичні ігри, декламувати вірші англійською, робити проектні роботи.

                               Завдання гуртка на 2014-2015 навчальний рік

-оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування;
-уміння розуміти пісенний та поетичний матеріал;
-уміння виконувати творчі завдання, складати ребуси ,розгадувати кросворди;
-формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;
-формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві;
-виховання культури спілкування;
-розширення світогляду;
-виховання естетичного сприйняття пісенно-поетичного матеріалу;
-розвиток позитивних якостей;


В 2014-2015 навчальному році гурткова робота буде базуватися на впровадженні програми, «Граючись вчимося.Англійська мова в рухах для дітей» Гунько С.В.,Коновалюк З.В.,2013 рік, а також на використанні елементів программи Тетяни Шкваріної «Англійська мова для дошкільнят», 2008 рік.

 

 

РОЛЬОВА ГРА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

“HELLO” game (гра «Привітання»)

(Рухлива гра для дітей від чотирьох років)

Мета: навчати вітатися англійською мовою.

Умови: кількість дітей від шести до п'ятнадцяти, тривалість гри 5-8 хв.Обладнання: магнітофон, м'який м'яч.

Хід  гриДіти сідають кружка на стільцях. Ведучий (вихователь чи хтось із дітей) стає в центрі, потім підходить до одного з гравців, тисне йому руку і вітається: "Неllо, ту nате іs... "Дитина відповідає, як II звуть: "НеІІо, ту nате іs..." Замість рукостискання можна використати м'яч: вихователь називає себе і кидає м'яч дитині, яка, зловивши його, теж має назвати своє ім'я і повернути м'яч вихователеві. Далі те саме робить інша дитина.Потім один стілець забирають. Вихователь вмикає магнітофон. Діти встають і починають хаотично рухатись під музику. Тільки-но музика стихне, гравці повинні швидко зайняти місця на стільчиках. Той, кому не вистачить місця, стає ведучим, який і розпочинає привітання.У такий спосіб можна тренуватися у вживанні різних фраз, наприклад: "НеІІо (good morning, good afternoon,  good evening ),  how are уоu? Му паmе іs... What is your name? It’s nice to meet you. My pleasure".

 

“LEFT” game (Гра "Ліворуч-праворуч")

(Рухлива гра для дітей п'яти-шести років)

Мета: вчити вживати елементарні англійські фрази розвивати координацію, швидкість реакції.

Умови: кількість дітей від шести до п'ятнадцяти. тривалість гри 10 хв.Обладнання: м'який м'яч. Хід  гриДіти сідають кружка на стільцях, вихователь (ведучий); — у центрі. Ведучий промовляє: "Left" (ліворуч) \ ває ім'я одного з гравців. Той, чиє ім'я назвали, м вернутися до свого товариша ліворуч і повідомит вголос, як того звати:  "His (her)) nате іs..." Якщо ві каже “Right” (праворуч), гравець має повернутися праворуч і виконати те саме. Поступово темп гри пришвидшити, а наприкінці дати команду “ Left- Right ” ля чого діти мають встати зі стільців і помінятися ми. Гра починається спочатку. Ведучим може стати одним із гравців, а замість того, щоб називати ім'я дитини використати м'яч (див. попередню гру). Надалі гру слід ускладнити. Діти можуть повідомляти про вік свого сусіди, його уподобання, колір очей, волосся тощо.

 

" The Маgic Вох" ("Чарівна коробка")

(Заспокійлива гра для дітей від чотирьох років)

Мета: закріплювати навички вживання англійських числівників і зворотів: "is/are there..? Yes there is/are ."

Умови: кількість дітей — від чотирьох до десяти, тривалість гри 5-10хв.

Обладнання: коробка з однотипними предметами (наприклад, олівцями).

Хід   гри: Ведучий (вихователь чи хтось із дітей) кладе в коробку певну кількість олівців і запитує:  "Сhildren, how many pensils are there sn the magic box?" (Діти, скільки олівців у чарівній коробці?") Діти мають здогадатися про їхню кількість, запитуючи по черзі: "Are there seven (six, etc.. )? Is there only one? Is it empty?" Ведучий відповідає: "Yes, there are/is... no, there aren’t/isn’t…? ", залежно від того, правильно чи неправильно названо кількість предметів. Дитина, яка дасть правильну відповідь, стає ведучою.

 

“THE TELEPHONE” ("Телефон")

(Заспокійлива гра для дітей від п'яти років)

Мета: закріплювати навички аудіювання та говоріння, а саме: вчити правильно повідомляти англійською мовою номер свого телефону.

Умови: кількість дітей від шести до п'ятнадцяти, тривалість гри 10-15 хв.

Обладнання: однакова кількість карток — на червоному і зеленому тлі з написаними на них телефонними номерами (в обох групах карток номери ідентичні; можна використати домашні номери телефонів дітей); іграшковий телефон.

Хід   гри: Вихователь перемішує картки і роздає дітям по дві: одну зелену та одну червону і пояснює, що на зеленому тлі написано власний номер телефону гравця, а на червоному — номер телефону одного з його товаришів. Один із гравців голосно читає англійською мовою номертелефону на своїй червоній картці. Той гравець, в якого цей номер написано на зеленій картці, підходить до іграшкового телефону, бере слухавку і каже: "Неllо, ...(ім'я) іs here!", після чого вголос читає телефонний номер на своїй червоній картці, на який має відгукнутися володар зеленої картки з таким номером.Використані картки відкладають. Якщо з певним номером припустилися помилки (відповіли не на свій власний номер, а на номер сусіди, не відгукнулися на власний номер тощо), його набір слід повторити. Гра завершиться, коли будуть використані всі червоні картки.Гру можна ускладнити, розширивши телефонну роз-мову-діалог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ ГУРТКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

    Тематичне заняття «Час збирати урожай» 

Таке заняття проводиться у дітей середньої групи. Діти по черзі називають фрукти та овочі на англійській мові, грають у продуктивну гру «Who is absent?», що тренує їх зорову пам’ять. Також проводиться гра «Yes or No», що допомагає дітям розрізняти фрукти та овочі.

       Проведення занять спілкування на іноземній мові та розучування фізичних команд на іноземній мові

За допомогою рецептивної гри «Snowball» діти середньої групи вчаться задавати та відповідати на запитання, такі як: «What is your name?», «How old are you?», «Where do you live?». З дітьми вивчаються числівники від 1 до 5,що розвиває їх навички рахувати. Також діти розучують фізичні команди на англійській мові та мають змогу самостійно проводити зарядку. Заняття спілкування на іноземній мові розвиває комунікативні навички дитини та допомагає краще сприймати іноземну мову на слух.

    Тематичне заняття «At the farm» 

Мета цього заходу –навчити дітей розрізняти свійських та диких тварин ,допомогти дітям за допомогою рецептивних та продуктивних ігор, такі як «Yes or Now» та  «Train» краще запам’ятати назви тварин на англійській мові. 

      Творче заняття «Meals at the shop» 

Діти вивчають назви продуктів та страв, у невеликих групах складають власне меню, вчаться називати страви та напої, що їм подобаються та не подобаються, грають у гру «At the shop».

       Тематичне заняття «Веселий алфавіт» 

Англійський алфавіт вивчається усіма групами, проте особлива увага приділяється старшим групам,майбутнім школярам. Діти повторюють букви та звуки, вчаться розрізняти голосні та приголосні, складають із букв прості слова та вчаться читати їх.

    Конкурс «Найрозумніший»

Конкурс проводиться у кінці навчального року із дітьми старшої групи на основі всього вивченого матеріалу. Діти за картками називають овочі та фрукти,добирають слова за малюнками,розгадують загадки, відповідають на питання. Переможцем буде та дитина, яка заробила найбільшу кількість балів.

 

 

1
2
3
4