Наш садочок "Струмочок"

 
 
 
 
 
 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:

ВСЕБІЧНИЙ, ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
 
 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ:
ПЕДАГОГИ
 

              Основні завдання, які ми ставимо перед собою, - це зміцнення здоров'я дітей та встановлення партнерських стосунків із батьками, формування екологічної свідомості особистості, виховання поваги та культурних надбань українського народу, формування моральних якостей особистості засобами народної педагогіки.

Створено гарні умови для дітей: затишні, естетично оформлені групи, сучасні меблі, гарне предметно-розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Маємо гарну методичну базу, використовуємо новітні досягнення в педагогіці. Реально запроваджується в освітній процес сучасні науково-методичні підходи:
  • особистісно-орієнтований
  • діяльнісний
  • інтегрований
  • психологізація освітнього процесу
  • впровадження в практику інновацій  
Організація педагогічного поцесу проходить в цікавій ігровій формі з використанням особливостей психофізичного розвитку дошкільника.